Vanaf 15 januari j.l is er een subsidie regeling van kracht gegaan voor maaltijd bezorg bedrijven in Rotterdam om schoner vervoer te stimuleren.
 
Met deze regeling kunnen bedrijven die maaltijden bezorgen subsidie krijgen voor de aanschaf of lease van een elektrische fiets.U vraagt de subsidie online aan met eHerkenning (voor bedrijven).
Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voordat u uw een elektrische fiets aanschaft of leaset.
 
Meer informatie

Voor het bezorgen van maaltijden gebruiken bedrijven vaak brommers en snorfietsen. Ze veroorzaken met oude brommers en snorfietsen overlast. Met deze subsidie worden zij aangemoedigd om schoner vervoer te gebruiken.

Subsidiebudget

U kunt voor 50% van de prijs van de (elektrische) fiets subsidie aanvragen en maximaal 1000 euro. Voor accessoires, zoals tassen, kunt u geen subsidie aanvragen.

Meesturen

 • De inschrijving bij de KvK waaruit blijkt u op moment van aanvraag in Rotterdam gevestigd bent.
 • De aankoopfactuur van de (elektrische) fiets van een fietsenwinkel moet u uploaden of het leasecontract voor de elektrische fiets.

Hoe lang duurt het?

 
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie?

Bedrijven die maaltijden bezorgen en met hun bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

 • uw bedrijf ingeschreven staat in Rotterdam als bedrijf dat maaltijden bezorgt of klaarmaakt en bezorgt
 • uw bedrijf of vestiging eenmalig subsidie krijgt voor de koop of lease van één (elektrische) fiets
 • als een fiets of elektrische fiets is gekocht, u de bon van een officiële fietsenwinkel inlevert
 • de koop is gedaan na 10 oktober 2017
 • als uw bedrijf een elektrische fiets leaset, is het leasecontract gesloten na 10 oktober 2017 en voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • De elektrische fiets rijdt maximaal 25 km per uur.
 • speedpedelecs en elektrische brommers en scooters vallen niet onder de regeling
 • niet-elektrische fietsen vallen niet onder de leaseregeling
 • op het leasecontract de nieuwwaarde van de elektrische fiets staat

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Email of bel naar het team Subsidieadministratie: subsidie@rotterdam.nl of (010) 267 48 50.