KIA, MIA en Vamil Regeling elektrische scooters

Belastingvoordeel voor elektrische scooters met lithiumaccu

Omdat de e-scooter met lithiumaccu’s nóg milieuvriendelijker is dan de versie met loodaccu’s, heeft de Nederlandse overheid besloten dat deze bedrijfsinvesteringen in aanmerking komen voor een aantrekkelijke belastingaftrek.

Naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), zijn er ook de zogenaamde MIA-regeling (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil-regeling (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) welke beiden als doel hebben om Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Beide regelingen zijn ontwikkeld door Agentschap NL (voormalig SenterNovem) en worden uitgevoerd door De Belastingsdienst. De hoogte van het aftrekbedrag is afhankelijk van het bedrag dat de ondernemer betaalt aan inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over beide regelingen kan hier gevonden worden.

Hoe werkt de subsidieregeling?
Het aanvragen van MIA en Vamil is heel eenvoudig. De ondernemer hoeft slechts één dubbelzijdig formulier in te vullen. Voor het aanvragen van MIA en Vamil is geen accountantsverklaring nodig. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De aankoper van een electrische scooter betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • De aankoper van een electrische scooter stuurt een ingevuld aanvraagformulier binnen drie maanden na aankoop naar Bureau IRWA in Breda (het adres staat op het meldingsformulier dat vindbaar is op de website van Agentschap NL).

Het aanvragen van MIA of Vamil kan alleen gedaan worden door de aankoper van de electrische scooter. Wij als dealer kunnen daarom geen partij zijn bij de aanvraag, noch garantie geven voor het slagen van de aanvraag.

Rekenvoorbeeld
Stel, u koopt een elektrische scooter met lihium accu. In 2014 staat de elektrische scooter met lithium accu onder bedrijfsmiddelcode B 3118 op de Milieulijst. De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is B en het aanschafbedrag is voor het gemak € 4000,- met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaren is € 500,-. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken. Het aftrekpercentage is 13,5% want in de bedrijfsmiddelcode staat een B. Echter mag dit bedrijfsmiddel voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. De MIA bedraagt 13,5% van 50% van € 4000,- dat is € 270,-.

Bij de ‘normale’ afschrijving kunt u gedurende vijf jaren elk jaar € 700,- aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamil-regeling van toepassing is, kunt u 75% van het geïnvesteerd bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. U kunt dan het eerste jaar € 3000,- (dankzij de Vamil) + € 270,- (dankzij de MIA) = € 3270,- ten laste van uw fiscale winst brengen. Dit voordeel komt dan dus naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Zie verder: